News
Važni događaji

Održan sastanak Hrvatske evaluatorske mreže

Važni događaji / 12-11-2021

11. studenog 2021. održan je sastanak evaluatora i naručitelja evaluatorskih istraživanja radi razmjene iskustva o provedbi evaluacija na primjerima serije evaluacija OPULJP-a 2014.-2020.

U organizaciji Hrvatske evaluatorske mreže (HEM) i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP), 11. studenog 2021. je nakon duže pauze održan hibridni (online i uživo) sastanak stručnjaka evaluacija javnih politika, programa i projekata, naručitelja ovakvih evaluacija kao i ostalih zainteresiranih dionika. Tema sastanka bio je prikaz iskustva, procesa, prepreka i naučenih lekcija vezanih uz više evaluacija OPULJP-a 2014.-2020. s posebnim osvrtom na Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP-a i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela naručenog od strane MRMSOSP-a, kao evaluacije najvećeg opsega i vrijednosti. Sastanku je prisustvovalo preko pedeset sudionika, pojaviše evaluatorskih stručnjaka i istraživača te službenika iz nekoliko ministarstava.

Iz perspektive evaluatora, izlaganje je započela Maja Horvat, direktorica MAP Savjetovanja d.o.o., koja je s Mladenom Vojkovićem ispred WYG Savjetovanje d.o.o. bila ključna stručnjakinja na spomenutoj evaluaciji. U svom izlaganju, Maja se dotakla ključnih elemenata procesa vrednovanja počevši od same izrade ponude, odabira i provedbe metodologije, komunikacije s naručiteljem, te strukturiranja i izrade isporučevina. Posebno se osvrnula na naučene lekcije kao i pozitivne i negativne strane različitih aspekata provedbe. Više o opsegu ove evaluacije možete pročitati ovdje, a o rezultatima vrednovanja ovdje.

Slijedilo je izlaganje Ivane Matošin, Aleksandre Grubić Jureško i Marka Lucića iz MRMSOSP-a koji su, ovog puta iz perspektive naručitelja, također predstavili svoja iskustva, prepreke i naučene lekcije pri naručivanju i provedbi evaluacija vezanih uz provedbu OPULJP-a. Također su detaljno opisali cijeli proces vrednovanja počevši od provedbe javne nabave, adekvatnosti odabranih kvantitativnih kriterija pri odabiru stručnjaka, uređivanju i dostupnosti podataka i komunikacije s provoditeljima. Radi unaprjeđenja daljnje suradnje i komunikacije između javne uprave i evaluatorskih stručnjaka, predstavili su ključne tehničke probleme s kojima se susreći pri suradnji te preporuke kako ih nadići. Sastanak je zaključila rasprava o trenutačnom stanju evaluacijske prakse u Republici Hrvatskoj i trenutačnim potrebama evaluatorskog sektora, uz prepoznavanje teme za sljedeće sastanke, a sve u svrhu daljnjeg razvoja evaluacijske kulture sektora u Hrvatskoj.