O nama

DRUGI O NAMA

Odjel za evaluacije Razvojne banke Vijeća Europe surađivao je s MAP-om na ex-post evaluaciji programa stambenog zbrinjavanja povratnika i izbjeglica u Hrvatskoj. MAP je tom procesu značajno doprinijeo na tri načina. Kao prvo, tijekom prikupljanja i analize sekundarnih podataka, MAP je pokazao snažnu posvećenost razumijevanju procesa te iznimnu spremnost uhvatiti se u koštac s kompleksnom pravnom materijom, statističkim podacima te izvještajima drugih dionika. Nadalje, efikasno planiranje i organizacija terenskog dijela evaluacije zahtijevala je značajno uloženo vrijeme i energiju za izgradnju partnerskih odnosa, uz demonstrirano razumijevanje konteksta kao i evaluacijskih prioriteta i ciljeva. Konačno, terenski dio provedbe evaluacije zahtijevao je interakciju s korisnicima te facilitaciju fokus grupa i provođenje intervjua tijekom čega je MAP pokazao iznimne međuljudske komunikacijske vještine, kao i kreativnosti i upornost u rješavanju izazova.

Luigi Cuna, Evaluacijski odjel (EVD) Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)


Drago nam je preporučiti MAP u području provedbe evaluacija. U suradnji sa Synergies Coopération, francuskom agencijom specijaliziranom za ljudska prava, MAP je radio na pripremi, prikupljanju i analizi podataka u važnoj evaluaciji za UN-ovu agenciju vezano uz pravosudni sustav u Republici Hrvatskoj. Pokazali su visoku razinu profesionalizma te puno razumijevanje teorije i prakse evaluacije, uz iznimne komunikacijske sposobnosti. Zasigurno ćemo ih kontaktirati i u budućnosti da doprinesu našem radu na evaluacijama.

Carole Berrih, Synergies Coopération


MAP je bio nezamjenjiv partner u istraživanju Instituta za međunarodni urbani razvoj (I2UD) na projektu 'Humanitarni odgovor lokalnih aktera: Naučene lekcije iz upravljanja tranzitom migranata i izbjeglica kroz Republiku Hrvatsku'. Bili su spremni zajednički istraživati novo područje, pružili važnu logističku potporu organizaciji opširnog terenskog dijela istraživanja, te svojim analitičkim radom značajno doprinijeli čitavom istraživanju. Tim neumorno radi na pripremi zadanih rezultata i izvještaja koji su uz to kvalitetno prevedeni te prikladni za objavu prema međunarodnim standardima. Maju i njezin tim iz MAP-a preporučila bih svakome tko je u potrazi za suradnicima posvećenim stvaranju novog znanja, oblikovanju javnih politika i time unaprjeđivanju kvalitete života.

Maren Larsen, Institut za međunarodni urbani razvoj (I2UD)


Maju Horvat iz MAP-a upoznala sam tijekom suradnje na projektu 'Formativna evaluacija Programa za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus Vlade Republike Hrvatske i UNICEF-a', na kojem smo zajedno vodile evaluacijski tim. Uz nevjerojatnu količinu radne energije, brzinu razmišljanja i efikasnost u radu, Maja je i potpuno posvećena onome što radi, izravno i bez oklijevanja prilazi problemima, te je ustrajna i konstruktivna u njihovom rješavanju. Raspolaže širokim znanjem koje joj omogućuje da teme kojima se bavi sagleda iz različitih perspektiva. Spontano i bez puno truda širi svoj entuzijazam i pozitivan stav prema poslu na suradnike, zbog čega izvrsno funkcionira kao voditeljica tima. Pokazuje veliku znatiželju i interes prema područjima koja slabije poznaje i vrlo brzo usvaja nova znanja. Maja i MAP krajnje su odgovorni prema poslu, savjesni i stručni te sebi i svojim suradnicima postavljaju najviše standarde kvalitete. Raditi s Majom i surađivati s MAP-om za mene je bilo iznimno poticajno i istinski sam u tome uživala.  

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu