Usluga
STRATEŠKO PLANIRANJE I DRUGI OBLICI FACILITIRANJA


STRATEŠKO PLANIRANJE I DRUGI OBLICI FACILITIRANJA

1. STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateški planovi su glavni upravljački alati svake ozbiljne organizacije ili institucije, pomoću kojih se određuju glavni ciljevi organizacije/institucije za naredno razdoblje, odnosno prioriteti određenih javnih politika. U pravilu se odnose na višegodišnje razdoblje, a u posljednjoj godini provedbe aktualnog strateškog plana pristupa se novom ciklusu strateškog planiranja za naredno razdoblje. 

Proces započinje utvrđivanjem postojećeg stanja u nekoj instituciji/organizaciji ili javnoj politici koje služi kao početna točka strukturiranom participativnom procesu (re)definiranja vizije, prioritetnih ciljeva, mjera i aktivnosti, uz određivanje vremena provedbe, osoba/institucija odgovornih za provedbu, indikatora praćenja te potrebnih financijskih sredstva i njihovih izvora.

MAP nudi sljedeće oblike strateškog planiranja:

 • Strateški planovi razvoja određene institucije/organizacije (tijela javne vlasti, akademske institucije ili organizacije civilnog društva)
 • Strategije razvoja ljudskih potencijala kao dio aktivnosti koje provode Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) na razini županija
 • Planovi razvoja i provedbeni programi regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica u skladu sa zakonodavnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem
 • Druge sektorske strategije na razini jedinica regionalne i lokalne samouprave ili na nacionalnoj razini.
  • UNICEF Hrvatska

   Koordinacija procesa izrade Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju 2021.- 2023., uključujući facilitaciju sjednica radne skupine

  • Zajednica saveza osoba s invaliditetom –SOIH

   Facilitacija procesa strateškog planiranja djelovanja međusektorske mreže usmjerene pravima osoba s invaliditetom te izrada akcijskog plana za prvih 6 mjeseci djelovanja.

  • Gong

   Facilitacija procesa strateškog planiranja i izrade strateškog plana za potrebe tematske mreže „Medijsko obrazovanje je važno (MOV)“.

  • Općina Konavle

   Pružanje usluge strateškog planiranja i koordinacije procesa izrade nove lokalne Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine Konavle od 2021. do 2025. 

  • Hrvatske udruge paraplegičara I tetraplegičara (HUPT)

   Strateški plan Hrvatske udruge tetraplegičara  i paraplegičara (HUPT) za period 2019. - 2022. godine

  • Akademija za politički razvoj (APR), Zagreb

   Strateško planiranje za Akademiju za politički razvoj, kao Škole za političke studije Vijeća Europe za period 2019.-2021.

  • Savez Društava "Naša Djeca" Hrvatske, Zagreb

   Provođenje strateškog planiranja Akcije 'Grad/općina – prijatelj djece' 2018.-2020. 

  • Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

   Strateško planiranje djelovanja instituta za period 2011.–2015. te 2016.-2020. 

  • Autonomni ženski centar, Beograd

   Strateško planiranje djelovanja organizacije za period 2015.-2018. i izrada strateškog plana

  • Udruga Terra, Rijeka

   Strateško planiranje djelovanja organizacije za razdoblje 2013. - 2015. i izrada nacrta strateškog plana 

  • Udruga SMART, Rijeka

   Strateško planiranje djelovanja organizacije za period 2013.-2015.

  • Društvo Crvenog križa Istarske županije

   Strateško planiranje djelovanja organizacije i stručna potpora u izradi Strateškog plana  

  • Autonomni ženski centar

   Facilitiranje strateškog planiranja 'Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici za period 2011. – 2014.'

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Strateško planiranje Programa rodne ravnopravnosti CARE International NWB

  • CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

   Facilitacija izrade poslovnog i operativnog plana

  • CARITAS Biskupske konferencije BIH

   Facilitiranje operativnog planiranja programa kućne njege u BiH

  • CARITAS Njemačka

   Facilitiranje strateškog planiranja trogodišnjeg programa usluge kućne njege u BiH, Srbiji i Crnoj Gori 

  • GONG

   Strateško planiranje djelovanja udruge 

  • Care International, Ured za sjeverno-zapadni Balkan

   Facilitiranje strategije organizacijske evolucije CARE International NWB

  • Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

   Facilitacija Akcijskog plana Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti za 2007. godinu

2. DRUGI OBLICI FACILITIRANJA

Osim strateškog planiranja, nudimo i druge tipove facilitiranja participativnih procesa. To uključuje unutarnje procese u određenoj organizaciji ili instituciju, ali i moderiranje vanjskih događaja vezano uz teme iz našeg područja ekspertize. 

  • Hrvatska mreža za beskućnike

   Provedba radionice o osnovama primijenjenih društvenih istraživanja, u sklopu tematske mreže „Nova perspektiva za beskućništvo“

  • GONG

   Facilitiranje participativne radionice razrade scenarija za povećanje uključivanja građana u procese donošenja odluka u Gradu Karlovcu 

  • Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

   Facilitiranje procesa participativne analize sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu

  • Ured za udruge Vlade RH

   Moderiranje okruglog stola ‘Promicanje ljudskih prava u Hrvatskoj: mogućnosti kroz EU fondove’ na Danima udruga

  • Partnerstvo za društveni razvoj

   Moderiranje rasprave na temelju rezultata istraživanja te promocija knjige ‘Dobro upravljanje i sukob interesa - Zašto mito nije najveći problem?’, HND

  • Društvo za kibernetiku psihoterapije, Rijeka

   Facilitiranje procesa programskog planiranja višegodišnjeg razvoja Međunarodne škole kibernetike psihoterapije 

  • Zaklada Heinrich Böll

   Moderiranje okruglog stola ‘Dileme europskih integracija: Kako do dobre vladavine u Hrvatskoj? Utjecaj europeizacije na donošenje javnih politika’

  • Akademija za razvoj obrazovanja (AED), SAD

   Facilitiranje 4 tematske rasprave na konferenciji ‘Civilno društvo u Hrvatskoj - Radovi u tijeku’

  • Puls d.o.o. (danas Ipsos d.o.o.)

   Facilitacija radionice ‘Evaluacija Socijalnog programa Grada Rijeke’

  • Lezbijska organizacija Rijeka - LORI

   Facilitacija sastanka razmjene iskustava između LGBTIQ organizacija koje podupiru fondacije Global Women's Fund, Mama Cash i Astraea Lesbian Foundation for Justice

  • Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj

   Facilitacija tematskih skupina na Savjetovanju o Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju (JIM)