O nama

NAŠA PRIČA

MAP Savjetovanja d.o.o. prva je domaća konzultantska tvrtka specijalizirana za izradu vanjskih evaluacija društveno-razvojnih intervencija. Od svog osnutka 2003. godine, MAP pruža usluge izrade vanjskih evaluacija projekata i programa raznih međunarodnih donatora (primjerice Care International, UN-ove agencije – UNDP, UNIFEM, UNICEF, World Learning, razvojne agencije, ambasade, zaklade), kao i EU projekata i programa (CARDS, PHARE, IPA te ESI fondovi).

Uz jedinstveno iskustvo u vanjskim evaluacijama, MAP se u Hrvatskoj i regiji bavi i dizajnom i provedbom primijenjenih istraživanja i analizom javnih politika, a javnom i neprofitnom sektoru pruža tehničku pomoć u obliku podizanja kapaciteta, strateškog planiranja te organizacijskog razvoja. 

DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI KOJE PROMIČEMO:

 • Znanje u funkciji društvenog razvoja
 • Argumentirana rasprava, dijalog i međusobno uvažavanje
 • Kvaliteta upravljanja u javnom, civilnom, akademskom i privatnom sektoru
 • Odgovorni pojedinci kao nositelji društvene promjene
 • Participativnost u procesima donošenja javnih odluka 
 • Društvena pravednost, poštivanje ljudskih prava i solidarnost

JAVNE POLITIKE KOJE ANALIZIRAMO

 • Razvoj ljudskih potencijala, obrazovanje i zapošljavanje
 • Društveno uključivanje ranjivih skupina
 • Dobro upravljanje i uključivanje građana u procese donošenja javnih politika
 • Regionalni i lokalni razvoj
 • Razvoj civilnog društva
 • Održivi razvoj

POGLED UNATRAG

Osnivači MAP-a bili su Marina Škrabalo, Aida Bagić i Paul Stubbs, a naziv tvrtke je akronim njihovih imena. Oni su evaluacije razvojnih projekata, programa i javnih politika prepoznali kao područje profesionalnog djelovanja u kojem u tom trenutku mogu najviše doprinijeti, pogotovo jer je praksa vrednovanja društvenih intervencija u Hrvatskoj i regiji početkom 2000-ih bila tek iznimno prisutna.

Slijedeći vrijednosti solidarnosti, poštivanja ljudskih prava, participativnosti, znanja te ulaganja u pojedince kao nositelje održivog društvenog i ekonomskog razvoja, ubrzo nakon osnutka razvilo i novo područje djelovanja - promocija društveno odgovornog poslovanja (DOP). MAP je u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HR PSOR) bio pionir promocije DOP-a u Hrvatskoj, od istraživanja poslovnih praksi u nekim od najvećih hrvatskih poduzeća do postavljanja metodologije za procjenu i prijenos znanja o DOP-u u poslovnom sektoru. Svoj uspjeh u ovom području MAP prepoznaje u stvorenim kapacitetima unutar HR PSOR-a koji već niz godina samostalno provodi Indeks DOP-a u Hrvatskoj. 

Kroz godine su osmišljena i pripremljena mnoga vrijedna istraživanja kao podloga za kvalitetnije donošenje javnih politika u različitim sektorima. Osim toga, pružene su mnoge usluge s ciljem povećanja kapaciteta predstavnika civilnog i javnog sektora, uključujući redovitu suradnju s državnim institucijama nadležnima za obuku državnih službenika u području dobrog upravljanja.  

MAP-ova najveća vrijednost oduvijek su bili ljudi. Od svog osnutka do danas, MAP je zapošljavao i angažirao osobe kojima je društveni razvoj u različitim područjima strast, izazov i profesionalna motivacija, pružajući priliku i izvrsnim studenticama i studentima. Na taj način MAP-u se 2008. godine priključila i aktualna vlasnica i direktorica Maja Horvat koja je 2016. odlučila dalje razvijati tvrtku nakon završenog dodatnog akademskog usavršavanja te stjecanja profesionalnog iskustva. Nekadašnji zaposlenici i dalje se aktivno bave društvenim razvojem u akademskim i istraživačkim institucijama, javnom i privatnom sektoru te civilnom društvu, a MAP hrabro kroči dalje, ukorijenjen u istim profesionalnim vrijednostima.