O nama
Stručnjaci

Maja Horvat

Direktorica i konzultantica za društveni razvoj
Maja Horvat

Magistrica znanosti iz javnih politika

(Queen Mary, University of London)

Magistrica struke politologije 

(Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

Maja ima više od 12 godina konzultantskog iskustva u ex-post, mid-term i ex-ante evaluacijama projekata, programa, strateških dokumenata i javnih politika. Uz evaluacije, Maja ima značajno iskustvo u dizajniranju i provedbi primijenjenih društvenih istraživanja, facilitiranju raznih tipova strateških dokumenata, vođenju edukacija te izradi projektnih prijedloga.

Maja je djelovala u ulozi voditeljice evaluacijskih timova ili stručnjakinje u evaluacijama na brojnim kompleksnim evaluacijama različitih društvenih intervencija, u potpunosti upoznata s primjenom evaluacijskih kriterija, odabiru metoda prikupljanja podataka, uključujući nošenje s uobičajenim izazovima pri evaluacijama kao nedostatak podataka, upravljanje kompleksnim terenskim radom i suradnja s mnoštvom dionika i njihovim interesima. Maja trenutačno provodi srednjoročnu evaluaciju djelotvornosti, učinkovitosti i utjecaja hrvatskog Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.: Evaluacija prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ te je nedavno završila evaluaciju istog operativnog programa iz perspektive regionalne i lokalne zastupljenosti te horizontalnih načela koja je uključivala više od 400 projekata.

Maja je aktivna članica Hrvatske evaluatorske mreže (HEM), dio Regionalne mreže evaluatora zapadnog Balkana.