News
Trenutni projekti

Predstavljanje rezultata vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP-a 2014.-2020. i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela

Trenutni projekti / 24-06-2021

Nakon petnaestomjesečne provedbe dubinskog vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP-a i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela, istraživači su javno predstavili ključne nalaze i preporuke

U ožujku 2020. godine, MAP Savjetovanja je, u suradnji s WYG Savjetovanje, i uz podršku Ipsos-a, započeo provedbu srednjoročne (mid-term) evaluacije s ciljem vrednovanja  djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i intervencija ESF-a prema kriterijima regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela. Tijekom 15 mjeseci provođenja dubinske evaluacije učinka korištene su raznovrsne metode prikupljanja i obrade podataka (uključujući provedbu intervjua i anketa, protučinjeničnu analizu, analize sadržaja, studije slučaja, prostornu analizu te analizu dokumenata i baza podataka), a vrednovanje je uspješno završeno izradom opsežnog izvještaja za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje će se koristiti pri programiranju sljedećeg programskog razdoblja. Izvješće će, zajedno sa završnim izvještajima drugih vrednovanja operacija OPULJP-a i ESF-a, biti javno dostupno na Internet stranici Europskog socijalnog fonda www.esf.hr.

Istraživači su imali prilike predstaviti ključne rezultate i preporuke provedenog vrednovanja na javnom predstavljanju 16. lipnja 2021., u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu pred predstavnicima tijela uključenih u Sustav upravljanja i kontrole, kao i drugim zainteresiranih dionicima. U prvom dijelu predstavljanja prikazani su ključni elementi provedbe operacija OPULJP-a s obzirom na kriterij regionalne i lokalne zastupljenosti, zatim dio o općim pitanjima o provedbi OPULJP-a, te konačno predstavljanje ključnih nalaza vezanih uz horizontalna načela. Nakon izlaganja istraživača, sudionici su imali prilike komentirati prikazane nalaze i preporuke te zatražiti dodatna objašnjenja. Predstavljanje rezultata bilo je moguće pratiti i online putem te je isto još uvijek dostupno na sljedećoj poveznici.


Slika 1: Predstavljanje nalaza i preporuka vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP-a  i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti te horizontalnih načela