News
Natječaji

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

Natječaji

S obzirom da se radi o trajnom pozivu, oni prijavitelji koji se jave ranije imaju veće šanse za uspjeh prijave. Uzimajući u obzir iznimno velik interes za ovaj natječaj, ako ste zainteresirani za naše usluge, ključno je da nam se što prije javite radi dogovora o suradnji.

Dana 24. svibnja, 2019. godine, otvoren je natječaj pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Radi se o otvorenom javnom pozivu s rokom zaprimanja projektnih prijedloga najkasnije do 31.12.2019., no s obirom na iznimni interes potencijalnih prijavitelja, očekuje se puno kraći rok u praksi. 

Cilj i svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Ukupna financijska sredstva u okviru natječaja: 616.200.000 kn

Minimalni i maksimalni iznos potpore: 400.000 kn – 15.000.000 kn

Obaveza sufinanciranja: nema

Prihvatljivi prijavitelji:

1) ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

•          dom socijalne skrbi;

•          centar za socijalnu skrb;

•          centar za pružanje usluga u zajednici;

•          centar za pomoć u kući;

2) udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;

3) fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;

4) pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prihvatljivi partneri: Uz pravne i fizičke osobe pobrojane u točkama 1. – 4. iznad projektno partnerstvo može uključivati i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb. Ukoliko je prijavitelj projekta pružatelj usluga za beskućnike jedinice lokalne ili područne samouprave su obvezni partneri. Maksimalan broj prihvatljivih partnera je 5.

Trajanje projekta: do 1. lipnja 2023., uz odobrenje do 31.12.2023.

U sklopu ovog javnog poziva MAP nudi uslugu razvoja ili kontrole kvalitete EU projekata. Konkretno, nudimo podršku razvoju vaše projektne ideje od planiranja do predaje prijave po principu “ključ u ruke”. Ovakav tip usluge namijenjen je prvenstveno klijentima s ograničenim iskustvom u pripremi EU projekata. Iskusnijima nudimo podršku u razvoju projektne ideje te unaprjeđenju kvalitete projektne prijave.

Obratite nam se s povjerenjem na: info@map-consulting.hr