News
Trenutni projekti

Predstavljanje rezultata vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP 2014.-2020. Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“

Trenutni projekti / 15-03-2022

Nakon petnaestomjesečnog vrednovanja provedbe OPULJP-ove Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, istraživači su javno predstavili ključne nalaze i preporuke

U siječnju 2021. godine, MAP Savjetovanja i WYG Savjetovanje, uz podršku inozemnih stručnjaka, započeli su provedbu srednjoročnog (mid-term) vrednovanja  djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“. Cilj ovog vrednovanja prvenstveno je bila procjena relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i učinka u okviru ove prioritetne osi koja je usmjerena na poboljšanje kvalitete javne uprave i pravosudnog sustava te uključenost i sudjelovanje organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka s ciljem izgradnje kvalitetnijeg demokratskog društva.

Tijekom 15 mjeseci provođenja dubinske evaluacije korištene su raznovrsne metode prikupljanja i obrade podataka (uključujući analizu dokumenata, provedbu intervjua i fokus grupa, dva anketna istraživanje te kvantitativna analiza podataka iz MIS-a). Vrednovanje je uspješno završeno izradom opsežnog izvještaja za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje će između ostalog se koristiti pri programiranju sljedećeg programskog razdoblja. Izvješće će, zajedno sa završnim izvještajima drugih vrednovanja operacija OPULJP-a i ESF-a, biti javno dostupno na Internet stranici Europskog socijalnog fonda www.esf.hr.

Istraživači su imali prilike predstaviti ključne rezultate i preporuke provedenog vrednovanja na javnom predstavljanju 14. ožujka 2022. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu pred predstavnicima tijela uključenih u Sustav upravljanja i kontrole, kao i drugim zainteresiranih dionicima. Nakon izlaganja istraživača, sudionici su imali prilike komentirati prikazane nalaze i preporuke te zatražiti dodatna objašnjenja.