News
Trenutni projekti

Održana treća sjednica Radne skupine za izradu Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju

Trenutni projekti / 11-06-2021

Članovi Radne skupine za izradu Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju započeli su s razradom mjera i aktivnosti Akcijskog plana 

U srijedu 26.05.2021. održana je treća sjednica Radne skupine za izradu Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju oformljenu u sklopu programa „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije, a kojeg provodi Ured UNICEF-a u Hrvatskoj u partnerstvu s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Međimurskom Županijom.

Nakon uspješno odrađenog dubinskog mapiranja i analize dostupnih pružatelja usluga i resursa sustava zdravstvene i socijalne skrbi te predškolskog obrazovanja u Međimurskoj županiji u pružanju integriranih i koordiniranih usluga rane intervencije za djecu u dobi 0-7 godina i njihovim obiteljima, MAP je detaljno predstavio rezultate istraživanja radnoj skupini tijekom druge online sjednice te su svi članovi bili pozvani na raspravu i dostavu komentara. Nedugo nakon toga, članovi radne skupine sastali su se na trećoj sjednici u prostorima Međimurske Županije u Čakovcu kako bi započeli s izradom Akcijskog plana, uz facilitaciju MAP-a. Treća sjednica bila je posvećena unaprjeđenju usluga unutar sektora socijalne skrbi te pitanju koordiniranog i integriranog pristupa pružanju socijalnih usluga. Na samom početku sjednice, prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić je, putem online gostovanja, prezentirala temeljne vrijednosti i načela kojima bi se suvremeni sustav rane intervencije trebao voditi. Nakon toga, članovi skupine raspravljali su i razrađivali mjere i aktivnosti vezane uz, primjerice, koordinaciju različitih pružatelja koji pružaju usluge istim korisnicima, mogućnosti razvoja patronažnog oblika pružanja nekih socijalnih usluga u djetetovom prirodom okruženju, moguće preventivne aktivnosti za razvoj razvojnih odstupanja ili teškoća kod djece u socijalnom i okolišnom riziku te slične druge teme vezane uz sektor socijalne skrbi i pružatelje socijalnih usluga.

Slika 1: Radna skupina za izradu Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju – grupni rad

Slika 1: Radna skupina za izradu Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju – grupni rad

Pred Radnom skupinom predstoje još tri sjednice posvećene izradi Akcijskog plana s fokusom na 1) unaprjeđenje usluga zdravstvene zaštite i (re)habilitacije, 2) unaprjeđenje usluga unutar predškolskog odgoja i međusektorske suradnje te 3) dorada i finalizacija mjera i aktivnosti Akcijskog plana. Nakon izrade plana, slijedi pilot godina implementacije mjera akcijskog plana nakon koje će se Radna skupina ponovno susreti kako bi članovi podijelili svoja iskustva te, prema potrebi, dodatno razradili dijelove Akcijskog plana koji su se pokazali problematičnima u provedbi.

© MAP Savjetovanja d.o.o., 2021: „Informacije i stavovi sadržani u ovoj web objavi pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."