News
Trenutni projekti

Procjena kvalitete, opsega i dostupnosti postojećih usluga za djecu (i njihove obitelji) s razvojnim odstupanjem, teškoćama u razvoju ili pod rizikom od razvojnih odstupanja u Međimurskoj županiji te facilitacija razvoja „Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju“

Trenutni projekti

U sklopu programa „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije, MAP provodi sveobuhvatno mapiranje i procjenu postojećih resursa za usluge rane intervencije i za ostale usluge ranog dječjeg razvoja u Međimurskoj županiji namijenjenih djeci u dobi 0-7 u riziku od ili s razvojnim odstupanjem ili teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Uz provedbu istraživanja, MAP će pružiti usluge tehničke pomoći i facilitacije u procesu razvoja „Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju“.

Tijekom 2020. godine, UNICEF Ured u Hrvatskoj je započeo s provedbom dvogodišnjeg programa pod nazivom „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“ u partnerstvu s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Međimurskom županijom. Sam program pokrenula je Europska komisija te je financiran od strane Europske unije s krajnjim ciljem prekidanja ciklusa siromaštva i isključenosti djece u EU.

UNICEF je na javom pozivu odabrao MAP Savjetovanja za provedbu dijela aktivnosti unutar trećeg specifičnog cilja ovog programa, odnosno za unaprjeđenje pristupa djece u dobi 0-7 godina s razvojnim odstupanjem, teškoćama u razvoju i pod rizikom od razvojnih odstupanja i njihovih obitelji integriranim i koordiniranim uslugama rane intervencije.

Tako je zadaća MAP-a detaljno mapirati i analizirati dostupne resurse sustava zdravstvene i socijalne skrbi te predškolskog obrazovanja u Međimurskoj županiji u pružanju integriranih i koordiniranih usluga RI, odnosno njihovu kvalitetu, pristupačnost, nedostatke, opseg i usklađenost sa stvarnim potrebama djece i njihovih obitelji. Kako bi rezultati analize doista potaknuli pozitivne promjene i unaprijedili dostupne usluge u ovoj županiji, nalazi istraživanja će izravno poslužiti kao podloga za razvoj integriranog „Akcijskog plana Međimurske županije za ranu intervenciju“, a MAP će pružiti tehničku pomoć te facilitirati rad radne skupine zadužene za razvoj Akcijskog plana.

Tijekom istraživanja, kombinirat će se različite kvantitativne i kvalitativne metode prikupljanja i analize podataka i to od niza ključnih dionika. Tako će istraživanje obuhvatiti sljedeće metode:

-      analizu zakonodavnih i programsko-strateških dokumenata na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini u svrhu pregleda postojećeg policy okvira pružanja usluga rane intervencije i drugih usluga ranog razvoja;

-      analiza dostupnih podataka na nacionalnoj i regionalnoj razini radi identifikacije broja korisnika usluga, aktivnih pružatelja usluga te procjena broja djece i obitelji kojima su potrebne usluge ili čiji razvoj treba pratiti uslijed izloženosti određenim biološkim, društvenim i okolišnim rizicima;

-      anketno ispitivanje pedijatara i obiteljskih liječnika koji skrbe o djeci, patronažnih službi, stručnih suradnika zaposlenih u dječjim vrtićima te roditelja djece koja primaju usluge rane intervencije i druge usluge ranog razvoja;

-      polu-strukturirani individualni i grupni intervjui sažupanijskimcentrima za socijalnu skrb, s djelatnicima relevantnih odjela Županijske bolnice Čakovec, sa županijskim i lokalnim upravnim odjelima nadležnim za zdravstvenu i socijalnu skrb te s pružateljima usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške;

-      fokus grupa s roditeljima djece koja primaju usluge rane intervencije i druge usluge ranog razvoja.


© MAP Savjetovanja d.o.o., 2021: „Informacije i stavovi sadržani u ovoj web objavi pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."