News
Važni događaji

Održana 4. regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe

Važni događaji / 26-11-2021

Ove godine u online formatu, održana je četvrta konferencija za razmjenu iskustava i promišljanja o  evaluacijskoj praksi namijenjena evaluacijskim stručnjacima u regiji

24. studenog 2021. održana je 4. regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe u organizaciji Mreže evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN). Nastavak dvogodišnjih konferencija doprinio je daljnjoj promociji evaluacijske prakse kao i facilitirao razmjenu ideja i iskustava između profesionalnih evaluatora i naručitelja evaluacija u regiji. U suradnji s WBEN-om, domaćini konferencije su bili Makedonska evaluacijska mreža (MEN), Udruženje za menadžment i savjetovanja (MCA 2000) te Sveučilište za Turizam i menadžment Skopje. Radi trenutačne COVID-19 krize, konferencija je održana online kako bi se omogućilo svim zainteresiranim stručnjacima da sudjeluju bez ograničenja.

Ambiciozni jednodnevni program obuhvaćao je 19 evaluacijskih stručnjaka koji su predstavili naučene lekcije i izazove u evaluatorskoj praksi unutar sljedećih tema:  

  1. Učinkoviti pristupi evaluacijama, metodologijama i dizajnu istraživanja;
  2. Evaluacijske prakse i izazovi u nesigurnim vremenima - COVID-19;
  3. Evaluacijski procesi u obrazovnom sektoru;
  4. Evaluacija i drugi aspekti implementacije evaluacijskih praksi.

Program je uključivao i dva panela:

  1. Panel 1: Uloga volonterskih organizacija profesionalnih evaluatora u izgradnji evaluacijskih kapaciteta na nacionalnoj razini na Balkanu;
  2. Panel 2: Profesionalizacija evaluacija – trenutačna situacija na Balkanu.

Stručnjaci u evaluacijama koji su predstavljali svoja raznovrsna iskustva u regiji dolazili su iz različitih sektora uključujući privatni sektor specijaliziran za evaluacijsku praksu, međunarodne organizacije i financijske institucije, nevladine organizacije, profesionalna udruženja, i dr. Drago nam je što smo imali prilike i sami predstaviti naša iskustva. Tako je Maja Horvat, direktorica MAP Savjetovanja, podijelila izazove i naučene lekcije pri provedbi Vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP-a i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela, naručenog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sljedeća prilika za ponovni susret i razmjenu znanja među evaluacijskim stručnjacima u regiji očekuje se u 2023. godini, ovog puta u organizaciji slovenskih kolega.