News
Natječaji

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Natječaji

U sklopu objavljenog Poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III (Komponenta 2 - Element 3), MAP Vam nudi tri tipa konzultantskih uslugaLokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III – natječaj je otvoren do 10. lipnja 2017. i usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Natječajem će se financirati aktivnosti koje doprinose provedbi županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala i Strategiji razvoja ljudskih potencijala u Gradu Zagrebu. Podupirat će se i projekti koji su u skladu pratećim akcijskim planovima usmjerenima na zapošljavanje ranjivih skupina, kao i aktivnosti za daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

  • Ukupna financijska sredstva u okviru natječaja: 73.440.000 kn
  • Minimalni i maksimalni iznos potpore: 400.000 kn – 2.000.000 kn
  • Obaveza sufinanciranja: nema
  • Trajanje projekta: 12-30 mjeseci

U sklopu objavljenog Poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III (Komponenta 2- Element 3), MAP nudi konzultantsku podršku kroz:

  • vanjsku evaluaciju postojeće Strategije razvoja ljudskih potencijala i (ako je primjenjivo) pripadajućeg Akcijskog plana;
  • izradu/reviziju predmetne strategije; 
  • osposobljavanje i savjetovanje članova LPZ-a za strateško planiranje i praćenje.

Obratite nam se s povjerenjem na info@map-consulting.hr.