News
Trenutni projekti

Tehnička pomoć Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u izradi 108 standarda zanimanja

Trenutni projekti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi projekt izrade 108 standarda zanimanja radi usklađivanja strukovnih obrazovnih programa te potreba tržišta rada, u čemu MAP pruža tehničku podršku u provođenju Anketa o standardima zanimanja, kao i u obradi prikupljenih podataka. 

Donošenjem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) 2013. godine, započeo je snažniji proces usklađivanja sustava obrazovanja i svijeta rada koji hrvatskom društvu daje priliku za razvoj sustava obrazovanja koje je u skladu sa suvremenim društvenim potrebama. Kroz ovaj reformski proces, uređuje se sustav kvalifikacija, pridonoseći tome da mladi nakon završenog obrazovanja doista posjeduju znanje i vještine potrebno za određeno radno mjesto. Kao dio ovog procesa, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) provodi projekt Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, financiranog iz ESF OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., s ciljem izrade 108 standarda zanimanja, odnosno utvrđivanje ključnih poslova te znanja i vještina koji se vežu uz pojedino zanimanje. Spomenuti će standardi biti predloženi na temelju rada stručnjaka te istraživanja provedenih s relevantnim uzorkom poslodavaca i zaposlenika.

Anketa o standardima zanimanja provodi se prema novoj Metodologiji za izradu standarda zanimanja koju je pripremio prof. dr. sc. Josip Burišić s timom Instituta Ivo Pilar. Anketa kombinira kvantitativni način prikupljanja podataka s elementima strukturirane rasprave kao kvalitativni element. MAP je angažiran na pružanju tehničke pomoći u procesu izrade predmetnih standarda zanimanja. U studenom 2019., kao prvi set aktivnosti, MAP je održao dva dvodnevna treninga za buduće voditelje/ice vođenih anketa i strukturiranih razgovora u sklopu provedbe Ankete o standardima zanimanja. Edukacija i grupne vježbe za razvoj vještina vođenja strukturiranih razgovora osposobile su 70 budućih provoditelja Ankete, uključujući koordinatore radnih skupina za izradu standarda zanimanja i savjetnike ASOO-a. Pružanje podrške MAP-ovih stručnjaka nastavlja se putem terenske i helpdesk potpore u provođenju istraživanja te završava obradom prikupljenih podataka i pripremom pojedinačnih izvještaja za članove radnih skupina svih 108 standarda zanimanja, kao važni izvor podataka za finalizaciju Zahtjeva za upis standarda zanimanja.

Slika 1: Radionica za razvoj vještina provedbe Anketa o standardu zanimanja