News
Promišljanja

Revidiranje i unapređenje OECD DAC evaluacijskih kriterija

Promišljanja

U prosincu 2019. godine, OECD DAC je objavio revidirane i unaprijeđene kriterije za evaluaciju intervencija koji će utjecati na evaluacijsku praksu diljem svijeta.

Kako bi se evaluacije različitih razvojnih intervencija provele na koherentan i strukturiran način, uobičajeno je da se u procesu evaluacije koriste različiti evaluacijski kriteriji. Takvi se kriteriji mogu promatrati kao „naočale“ koje usmjeravaju evaluacijsku analizu na različite specifične, ali međusobno povezane aspekte. Vjerojatno najrasprostranjeniji kriteriji među evaluatorima su oni razvijeni od strane Odbora za razvojnu pomoć (DAC) Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U 1991. godini, DAC je objavio Principe za evaluaciju razvojne pomoći te predstavio set od 5 evaluacijskih kriterija za uspješnu procjenu različitih razvojnih intervencija. Razvijeni su kriteriji relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti, utjecaja i održivosti, svaki s ciljem procjene različitog aspekta određenog objekta evalaucije.

Kao što pokazuju rezultati procesa konzultacije nakon 25 godina primjene ovih kriterija, DAC kriteriji su uspješno postavili međunarodne i široko rasprostranjene standarde te tako snažno doprinijeli standardizaciji i ujednačenosti evaluatorske profesije i njenih praksi u širokom spektru međunarodnog razvoja, humanitarnih intervencija i javnih politika. Nakon dva i pol desetljeća međunarodnog korištenja DAC kriterija, OECD je iste revidirao te unaprijedio njihovu primjenu s ciljem optimizacije korištenja i utjecaja kriterija. Izmjene se odnose na dva temeljna aspekta. Ponajprije, kontinuirano i široko rasprostranjeno korištenje kriterija od strane raznovrsnih aktera omogućilo je detaljno prikupljane iskustava i povratnih informacija od strane evaluatorske zajednice. Prikupljeni komentari su ukazali na potrebu za daljnjim pojašnjavanjem kriterija kako bi se unaprijedila njihova preciznost i fokusiranost. Više o zanimljivim razmatranjima prikupljenima tijekom konzultacijskog procesa s nezavisnim konzultantima, međunarodnim NGO-ima, privatnim kompanijama te akademskim i istraživačkim institucijama nalazi se ovdje. Drugo, nova 2030 agenda za održivi razvoj i Pariški sporazum uveli su potrebu za izmjenom kriterija kako bi isti bolje pristajali evaluaciji ovih intervencija kao i odgovarali na razvoj evaluacijskih praksi.

Posljedično, DAC Mreža za evaluaciju (EvalNet) je adaptirala kriterije tijekom 2018. i 2019. godine. Revidiranje je uvelo nekoliko značajnih promjena s ciljem unapređenja kriterija uključujući detaljnije pojašnjenje koncepata, prikladnije upute primjene kriterija te proširenje primjenjivosti kriterija na širi spektar intervencija. Revidiranje je uključilo 4 temeljne izmjene radi poboljšanja jasnoće kriterija zajedno s izmjenama koje podupiru konzistentnu primjenu kriterija:

1)     Nove i unaprijeđene definicije originalnih pet kriterija;

2)     Očuvanje konceptualne jasnoće i pojednostavljene definicije;

3)     Bolje odgovaranje na principe pravednosti, rodne ravnopravnosti i osiguranja da nitko nije izostavljen iz provedbe intervencije;

4)     Uvođenje potpuno novog kriterija koherentnosti (coherence) radi olakšavanja vrednovanja sinergija, povezanosti, dinamike partnerstva, pristupa sustava i kompleksnosti intervencije.

Nadalje, dosljednost uporabe kriterija će biti dodatno poduprijeta kroz daljnje nadolazeće upute o svrsi kriterija, standardima njihove primjene te njihovog primjenjivanja u različitim kontekstima. Dosljednost je također podržana kroz promidžbu pristupa kriterijima kao međusobno povezanima čime se dodatno uvažava njihova sinergija kao i mogući nužni kompromisi.

Revidiranje kriterija je uvelo nekoliko obećavajućih izmjena za praksu evaluacije potencijalno doprinoseći kvaliteti evaluacija raznovrsnih sadržaja. Ipak, trenutačno je na profesionalnim evaluatorima da testiraju ove izmjene u praksi i potvrde njihov potencijal. Detaljnije objašnjenje svih šest kriterija se može naći na službenoj OECD web stranici, a detaljnija rasprava o kontekstu i aspektima revidiranja može se naći u OECD publikaciji Bolji kriteriji za bolju evaluaciju.