News
Trenutni projekti

Početna procjena za potrebe provedbe pilot projekt Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma (PSA) u djece dobi 0 - 7 godina

Trenutni projekti

MAP za Ured UNICEF-a u Hrvatskoj provodi složenu početnu procjenu prije nadolazeće provedbe pilotiranja Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0 - 7 godina

Novija istraživanja i posljednji podaci iz registara diljem svijeta pokazuju da je prevalencija poremećaja iz spektra autizma (PSA) danas u svijetu bitno viša nego u Republici Hrvatskoj (RH), što sugerira da je u RH iznimno nizak stupanj prepoznavanja i dijagnosticiranja PSA, kao i ograničena dostupnost usluga rane intervencije. Od prosinca 2018. do travnja 2019., MAP provodi za Ured UNICEF-a u Hrvatskoj složenu početnu procjenu prije nadolazeće provedbe pilotiranja Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0 - 7 godina.

Od 2014.-2016., kroz facilitiranje konzultativnog procesa sa stručnjacima različitih struka i specijalizacija, kao i roditeljima, UNICEF je pružio tehničku podršku nadležnim ministarstvima u području zdravstva, socijalnu politike i obrazovanja vezano uz razvoj okvira za probir, dijagnostiku i sustav rane intervencije za djecu s PSA. Razvoj pilot projekta u izabranoj županiji predstavlja sljedeću fazu razvoja, kako bi se stekli praktični uvidi u provedbu Nacionalnog okvira na terenu i prikupile naučene lekcije.

Tražene usluge koje MAP provodi uključuju elemente ex-ante procjene institucionalnog aranžmana za provedbu ove nove javne politike u RH, procjenu kapaciteta i mapiranje postojećih usluga vezano uz probir, dijagnostiku i ranu intervenciju, kao i izradu Plana praćenja provedbe pilota sa setom indikatora, uključujući prikupljanje početnih vrijednosti.

Odlukom resornih ministarstava, Osječko-baranjska županija izabrana je za provedbu pilota projekta. Osim analize dokumenata, primarno prikupljanje podataka uključuje primarne pedijatre, patronažne sestre, centre za socijalnu rad, pedagoge, rehabilitatore i psihologe u predškolskim ustanovama, specijaliste pri KBC Osijek, predstavnike grada i županije, postojeće i potencijalne pružatelje rane intervencije te roditelje djece s PSA.