News
Natječaji

Novi indikativni plan objave natječaja iz ESF-a za 2017. godinu

Natječaji

Unutar Indikativnog plana, u 2017. godini očekuje se objava 33 otvorena poziva iz ESF-a

Početkom siječnja, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. u okviru OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kako bi svim potencijalnim prijaviteljima omogućilo pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. 

Unutar Programa istaknute su 4 prioritetne osi, te se očekuje objava 33 otvorenih poziva.

U nastavku izdvajamo natječaje za koje imamo posebni interes i ekspertizu ponuditi relevantne usluge, koje ćemo detaljnije predstaviti po samoj objavi poziva.

-          Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja – očekivano raspisivanje: ožujak 2017.

-          Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I – očekivano raspisivanje: travanj 2017.

-          Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine - očekivano raspisivanje: travanj 2017.

-          Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu - očekivano raspisivanje: travanj 2017.

-          Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi - faza I – očekivano raspisivanje: svibanj 2017.

-          Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I – očekivano raspisivanje: svibanj 2017.

-          Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I – očekivano raspisivanje: lipanj 2017.

-          Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave – očekivano raspisivanje: rujan 2017.

-          Razvoj medija zajednice – očekivano raspisivanje: listopad 2017.

-          Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - faza I - očekivano raspisivanje: studeni 2017.

-          Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte - faza I. – očekivano raspisivanje: prosinac 2017.