News
Trenutni projekti

Dubinska analiza javnih politika usmjerenih suzbijanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti djece u Republici Hrvatskoj

Trenutni projekti / 13-05-2021

U sklopu programa „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije, MAP provodi sveobuhvatno mapiranje javnih politika, praksi i institucionalnog uređenja za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u Hrvatskoj, a u svrhu izrade preporuka i smjernica za poboljšanje položaja djece koja su  riziku od siromaštva ili žive u siromaštvu.

Tijekom 2020. godine, UNICEF Ured u Hrvatskoj je započeo s provedbom dvogodišnjeg programa pod nazivom „Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, u partnerstvu s Vladom Republike Hrvatske. Sam program pokrenula je Europska komisija te je financiran od strane Europske unije s krajnjim ciljem prekidanja ciklusa siromaštva i isključenosti djece u EU.

U suradnji s trima vanjskim stručnjakinjama za dječja prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu, MAP je na javom pozivu izabran za izradu dubinske analize (eng. deep dive analysis) s naglaskom na mapiranje i analizu javnih politika, praksi, zakonodavnih i programsko-strateških dokumenata, usluga, izvora financiranja te drugih mehanizama ključnih za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u Republici Hrvatskoj.

Nalazi istraživanja, a posebice preporuke i smjernice, bit će prezentirani radnim skupinama te širem krugu dionika ovih javnih politika putem policy dijaloga facilitiranog od strane UNICEF-a te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Posebna važnost ovog dijaloga jest doprinos izradi nove Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH te nove Nacionalne strategije za prava djece u RH, budući da je razdoblje provedbe obiju strategija isteklo 2020. godine.

Tijekom istraživanja koristiti će se različite kvalitativne metode prikupljanja podataka te analize čiji nalazi će se triangulirati radi unaprjeđenje kvalitete i vjerodostojnosti rezultata. Stoga, istraživanje će obuhvatiti sljedeće metode:

-      analizu javnih dokumenata uključujući zakonodavne dokumente, strateško-programske dokumente, te proračunske planove i ostale mogućnosti financiranja (uključujući ESI fondove);

-      analizu dostupnih relevantnih statističkih podatka i indikatora;

-      analizu postojećih istraživanja i akademskih radova uključujući detaljni pregled relevantnih teorijskih i empirijskih istraživanja na temu dječjeg siromaštva i isključenosti, posebice u RH;

polu-strukturirane individualne intervjue s nekoliko hrvatskih stručnjaka u području  dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti radi produbljivanja nalaza istraživanja.

© MAP Savjetovanja d.o.o., 2021: „Informacije i stavovi sadržani u ovoj web objavi pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."