News
Natječaji

Ažurirani Godišnji plan objave natječaja iz ESF-a za 2017. godinu

Natječaji

Izmijenjen Plan objave natječaja iz ESF-a za 2017. godinu. Provjerite kad se očekuje raspisivanje pojedinih natječaja.

Nakon što je siječnju 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. u okviru OP-a Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 05. svibnja objavljena je ažurirana verzija - Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za 2017. godinu, kako bi se svim potencijalnim prijaviteljima omogućilo pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. Unutar Programa istaknute su 4 prioritetne osi, a očekuje se objava 34 otvorena poziva.

U nastavku izdvajamo natječaje za koje imamo posebni interes i ekspertizu ponuditi relevantne usluge, koje ćemo detaljnije predstaviti po samoj objavi poziva.

 • Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine - očekivano raspisivanje: rujan 2017. (ranije travanj 2017.)

 • Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu - očekivano raspisivanje: rujan 2017. (ranije travanj 2017.)

 • Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi - faza I – očekivano raspisivanje: rujan 2017. (ranije svibanj 2017.)

 • Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja – očekivano raspisivanje: listopad 2017. (ranije ožujak 2017.)

 • Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I – očekivano raspisivanje: listopad 2017. (ranije travanj 2017.)

 • Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I – očekivano raspisivanje: studeni 2017. (ranije svibanj 2017.)
 • Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I – očekivano raspisivanje: prosinac 2017. (ranije lipanj 2017.)
 • Razvoj medija zajednice – očekivano raspisivanje: prosinac 2017. (ranije listopad 2017.)

U odnosu na ranije objavljenu informaciju o natječajima za koje imamo posebni interes, skrećemo pažnju našim potencijalnim klijentima da su iz Plana za 2017. godinu izbačeni sljedeći natječaji, inicijalno predviđeni za objavu u razdoblju rujan-prosinac 2017.:

 • Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima te praćenje postupaka javne nabave
 • Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - faza I.
 • Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte - faza I.